WikiaDrie gedichten uit Les Fleurs du Mal. Waarschijnlijk is Baudelaire de grootste dichter van de negentiende eeuw. In vertaling blijft er van zijn gedichten vaak weinig over. Maar daarom niet getreurd, gewoon nog een keer geprobeerd: twee vertalingen waarbij de vorm bewaard is - en waarin geprobeerd is op zijn Nederlands oplossingen te vinden voor de subtiliteiten van de alexandrijn - en één waarbij wat vrijer met het voorbeeld is omgesprongen.

Peter Verstegen heeft een complete vertaling gemaakt van van Les Fleurs du Mal. Ook nog verkrijgbaar is de vertaling van Petrus Hoosemans

Meer informatie over De bloemen van het kwaad

Zie ook Wikipedia over Baudelaire  Terug naar de Hoofdpagina

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.